Διαγνωστικό Τεστ Γενικού Λυκείου
Είσοδος Χρήστη
Όνομα Χρήστη
Password Χρήστη

 Βοήθεια 


Στο πλαίσιο του τεστ εξετάζονται μαθήματα στα οποία υπάχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά. Με το τεστ, το οποίο θα διεξάγεται από φροντιστήρια ή σχολεία, θα γίνεται μια "ακτινογραφία" των προαπαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων αλλά και των εν γένει δυνατοτήτων του μαθητή της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου να παρακολουθήσει και να εμπεδώσει με επιτυχία την ύλη του μαθήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ:

  1. Να βοηθήσει τον καθηγητή:
    • Να διερευνήσει αν οι μαθητές διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες να παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα τη διδασκαλία της νέας ύλης.
    • Να προσδιορίσει το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, ατομικά αλλά και το σύνολο της τάξης, ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τη διδασκαλία του δουλεύοντας επάνω στις ελλείψεις τους στο καλοκαιρινό τμήμα ή τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού τμήματος.
  2. Να βοηθήσει το μαθητή να αποκτήσει επίγνωση των αδυναμιών του και να κατανοήσει την ανάγκη να δουλέψει επάνω στις ελλείψεις του έτσι ώστε να συμπληρώσει τα "κενά" που έχει από τις προηγούμενες τάξεις.
  3. Να ενημερώσει τον γονέα για τις πραγματικές αδυναμίες και μαθησιακές ανάγκες του παιδιού.
  4. Να ενισχύσει τις διαδικασίες ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών των φροντιστηρίων και σχολείων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και η καλή γνώση τους απαιτείται για την παρακολούθηση του μαθήματος κατά τη χρονια που ξεκινάει. Κάθε ενότητα εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και μεθοδολογίες.

Ειδικότερα προσφέρονται τα εξής μαθήματα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α' και τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.

  • A' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία.
  • Β' Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά, Αλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία.

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση του G-Test